ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Kategorileri

Proje, Eğitim ve Uygulama Grupları

Sürdürülebilir Orman Yönetimi

Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik Yönetimi

Çalışma Grubu 1
Sürdürülebilir Tarım Yönetimi

Hava-Su-Toprak Yönetimi

Çalışma Grubu 2

Sürdürülebilir Çevre Yönetimi

İklim Değişikliği

3. Çalışma Grubu
Bilim, Teknoloji ve Ekonomi

Eğitim-Tanıtım ve Uygulama

Proje Hazırlama

Çalışma Grubu 4

İyi Yönetişim ve Ulusal-Küresel Politikalar

İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve İletişim

5. Çalışma Grubu