Çalıştayımızı Gerçekleştirdik

Çalıştayımızı Gerçekleştirdik

Derneğimizce düzenlenen ‘Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Karbon Sertifikalandırma Sisteminin Kurulması ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi’ projenin çalıştayını gerçekleştirdik.