Yayınlar

Arz Talep Dengesi Raporu

“Türkiye de özel sektörün ağaçlandırma projelerine yönelik talebi ve ilgisi” başlıklı bu çalışma Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği tarafından yürütülmekte olan “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Serti- fikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendiril- mesi Projesi” kapsamında yapılmıştır. Çalışma ile Ülkemizde, ilgili özel kişi, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ağaçlandırma ve orman karbonu sertifikalandırma projelerine olan taleplerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için ilgili işi ve kuruluşlar ile anket yapılarak görüşleri alınmış ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda söz konusu talebi artırmaya yönelik yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor halinde sunulmuştur.

Yıl: Kasım 2019

Ücretsiz İndir

Mevcut Durum Analiz Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında

Karbon Sertifikalandırma Sisteminin

Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi Projesi

Yıl: Eylül 2019

Ücretsiz İndir

Hayvan Otlatmanın Ormanlara Etkisi

Hayvan Otlatmanın Ormanlara Etkisi.

Yazar: Ali Fuat ÜNAL / Orman Mühendisi

Yıl: Ağustos 2019

Ücretsiz İndir

Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Çalışmaları İçin Pratik Bilgiler

Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Çalışmaları İçin Pratik Bilgiler.

Yazar: Ali Fuat ÜNAL / Orman Mühendisi

Yıl: Ocak 2019

Ücretsiz İndir